Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Funded PhD position; at De Movement Control and Neuroplasticity Research Group; Ghent University; in Belgium

MECHANISMEN VAN NIET-INVASIEVE HERSENSTIMULATIE VOOR DE CONSOLIDATIE VAN MOTORISCH LEREN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON.

(Ref. BAP-2017-419)

Tewerkstelling : Voltijds

Duur : Bepaalde duur

Plaats : Leuven

Solliciteren tot en met : 31/10/2017

Prof. Alice Nieuwboer en Prof. Jean-Jacques Orban de Xivry werven twee promovendi aan om een wetenschappelijk project uit te voeren met betrekking tot motorisch leren, Parkinson’s Disease en niet-invasieve hersenstimulatie. Dit onderzoeksproject is gelegen op het kruispunt van de Movement Control and Neuroplasticity Research Group (Prof. Orban de Xivry) en de Neurological Rehabilitation Research Unit (Prof. Nieuwboer).

MECHANISMEN VAN NIET-INVASIEVE HERSENSTIMULATIE VOOR DE CONSOLIDATIE VAN MOTORISCH LEREN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON.

De Movement Control and Neuroplasticity Research Group bestaat uit een multidisciplinair team van internationale wetenschappers met verschillende educatieve achtergronden. In dit onderzoeksteam richt Prof. JJ Orban de Xivry (jjodx.weebly.com) experimentele studies in over motorische controle en motorisch leren en training-geïnduceerde neuroplasticiteit. De groep heeft een lange traditie en een uitstekende reputatie op deze gebieden van onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van niet-invasieve hersenstimulatietechnieken om de hersenfunctie te bestuderen in het kader van motorisch leren in zowel gezonde als pathologische aandoeningen. Tevens is er een algemene interesse in hoe de veroudering van de hersenen de mechanismen van het motorisch leren beïnvloedt.

De missie van de Neuromotorische Revalidatie Onderzoeksgroep is om het revalidatiepotentieel van volwassenen en kinderen met neurologische stoornissen beter te begrijpen. Prof. Nieuwboer richt zich daarbij vooral op Parkinson’s Disease en daarbinnen op de bestudering van het fenomeen freezing of gait en geassocieerde problemen. De onderzoeksgroep in haar geheel bestudeert de motorische controle tekorten en tevens ook de onderliggende dysfuncties van neurologische systemen om tot diepgaande inzichten te komen van de mechanismen en mogelijkheden van neuroplasticiteit na hersenschade en degeneratie. Het onderzoek van deze groep behelst ook translationele studie, die direct bijdraagt tot de innovatie en verfijning van revalidatie-interventies.

Project

Het hoofddoel van het huidige project is om inzicht te krijgen in het potentieel voor neuroplasticiteit van de hersenen bij PD, door het effect na te gaan van het combineren van motorisch leren met niet-invasieve hersenstimulatie (tDCS). We zullen gebruik maken van verschillende neurowetenschappelijke methodes en gedragsmatige paradigma’s in de bovenste ledematen, waaronder schrijftablettaken en robotgeleide bereiktaken, om een grote dataset te creëren van tDCS-effecten bij PD en oudere volwassenen. Deze aanpak zal de effecten van tDCS op motorisch leren verduidelijken, de beste context waarin de stimulatie moet worden gegeven verhelderen (ON of OFF medicatie, tDCS tijdens of na training, enz.) mede als inzicht geven in de variabiliteit van de responsen op tDCS bij PD.

Wij zoeken een gemotiveerde kandidaat die zich tijdens of na zijn studies heeft onderscheiden en die een bijzondere interesse heeft voor de studie van het motorisch leren bij neurologische aandoeningen.

PhD2 zal zich bezig houden met:
Het bepalen van de beste stimulatieparameters voor de werkzaamheid van niet-invasieve hersenstimulatietechnieken(tDCS) op motorische vaardigheidsleren bij PD-patiënten en leeftijds-gecontroleerde ouderen.

Het testen van het effect vanniet-invasieve hersenstimulatietechnieken op het proces van motorischevaardigheidsleren bij PD-patiënten en leeftijds-gecontroleerde ouderen.

Het bepalen van de invloed van tDCS op breinnetwerken bij PD patiënten.

De werkpakketten van de doctoraten zullen gezamenlijk worden bepaald en uitgevoerd.

Taakomschrijving

(1) Het vervullen van wetenschappelijk onderzoek in het gebied van de motorische controle en leerprocessen onder begeleiding van Prof. JJ Orban de Xivry.

(2) Onderwijsassistentie bij de onderwijsopdrachten van de ZAP-leden van het Departement Bewegingswetenschappen. Begeleiding van Masterproeven binnen het onderzoeksdomein.

(3) Medewerking aan de organisatie van studies, de rekrutering van deelnemers, en de afname van motorische tests.

(4) Administratieve en technische ondersteuning van activiteiten binnen de onderzoeksgroep Bewegingscontrole en Neuroplasticiteit, het Departement Bewegingswetenschappen en de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Profiel

Je hebt een Masterdiploma in de bewegingswetenschappen, en/of revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, biomedische wetenschappen, neurowetenschappen, medische beeldvorming, of experimentele psychologie.

Je hebt tijdens je studietraject excellente resultaten bekomen.

Je hebt een sterke interesse in de studie van motoriek en het gebruik van medische beeldvorming en niet-invasieve hersenstimulatietechnieken.

Je beschikt over basisvaardigheden in programmeren (Matlab in het bijzonder).

Je bent ondernemend en kan zelfstandig werken en je respecteert deadlines.

Je beschikt over didactische en communicatieve vaardigheden.

Je spreekt vlot Engels en bent in staat om manuscripten in het Engels te schrijven in het kader van een doctoraatsproefschrift.

Je vindt het samenwerken binnen een internationaal team van onderzoekers van diverse nationaliteiten een aantrekkelijke uitdaging die je graag wenst aan te gaan.

Je hebt interesse om meerdere onderzoekstechnieken te combineren.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan van bepaalde duur voor 2 jaar, hernieuwbaar, mits positieve evaluatie na 2 jaar, tot maximaal 4 jaar in totaal. Het onderzoek dient binnen 4 jaar te resulteren in een doctoraatsproefschrift.

De kandidaat behaalt een doctoraat in de Biomedische Wetenschappen en sluit zich aan bij de doctoraatschool van ‘Cognitive & Molecular Neurosciences’ of ‘Exercise and Physical Activity in Health & Disease.’

Interesse

Om te kunnen aanvragen moet u een motivatiebrief opladen, inclusief uw motivatie voor het doen van een doctoraat en uw CV (inclusief uw cijfers). Daarnaast moeten de aanvragers een kort commentaar of standpunt (~ ½ pagina) over het volgende document uploaden (nauw verbonden met de inhoud van dit onderzoeksproject): Broeder, S. et al. 2015. “Transcraniële Directe Stimulatie in Parkinson’s Ziekte: Neurofysiologische Mechanismen en Gedragseffecten.” Neuroscience & Biobehavioral Reviews 57: 105-17.
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Jean-Jacques Orban de Xivry, tel.: +32 16 37 66 03, mail: jj.orban@kuleuven.be of prof. dr. Alice Nieuwboer, tel.: +32 16 32 91 19, mail: alice.nieuwboer@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/10/2017 via onze

Deadline: October 31, 2017.

Apply Now