اساتید و مشاورهای اپلای‌تایم

مشاور

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه نیوبرانزویک کانادا

مشاور

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه ساسکاچوآن کانادا

مشاور

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی معدن و نفت در دانشگاه پلی‌تکینک تورین، ایتالیا

فهرست