یونس آدمیان

New Posts

دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه ساسکاچوآن کانادا

همچنین دارنده پذیرش از دانشگاه اپفل سوئیس

پیشینه تحصیلی:

  • لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

عضویت در تیم کانادای اپلای تایم

نوشتهٔ بعدی
پکیج کلاس پ:
نوشتهٔ پیشین
معین شموشکی

مطالب مشابه

فهرست