اپلای

فعالیت‌های تیم اپلای‌تایم در جهت کمک‌های مستقیم به دانشجویانی که در مسیر اپلای هستند، در دو قالب تقسیم‌بندی می‌شوند.

  • خدمات اپلای
  • پکیج‌های اپلای

خدمات اپلای

خدمات اپلایی که تیم ما ارائه می‌دهد تقریبا شامل هر چیزی است که دانشجو در مسیر اپلای ممکن است بدان نیاز پیدا کند. شما می‌توانید با این خدمات از طریق منوی «خدمات ما» بیشتر آشنا شوید.

نکته: این خدمات می‌توانند به صورت تک تک و یا چندگانه توسط دانشجو سفارش داده شوند.

پکیج‌های اپلای

پکیج‌های اپلای، مجموعه‌ای شامل تقریبا تمامی خدمات ماست که در قالب یک پکیج ارائه می‌شوند. این پکیج‌ها تمامی نیازهای دانشجویی که در مسیر اپلای قرار دارد را پوشش می‌دهند، از ارائه‌ی مشاوره به دانشجو در فرآیند تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور گرفته، تا آماده سازی مدارک دانشجو، جستجو برای یافتن دانشگاه‌ها، اپلای برای دانشگاه، خدمات ویزا، مشاوره‌ی پرواز، و یافتن خانه در کشور مقصد. با مشاهده‌ی منوی «پکیج‌ها»، شما می‌توانید با پکیج‌های ما بیشتر آشنا شوید.

فهرست