مشاوران خبره‌ی تیم اپلای‌تایم

تیم استرالیا, تیم کانادا, مشاور

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه مک‌مستر کانادا

تیم اروپا, مشاور

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی معدن و نفت در دانشگاه پلی‌تکینک تورین، ایتالیا

تیم کانادا, مشاور

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه نیوبرانزویک کانادا

تیم آمریکا, تیم اروپا, مشاور

دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه ایی‌پی‌اف‌ال سوئیس

تیم کانادا, مشاور

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه ساسکاچوآن کانادا

تیم اروپا, مشاور

دانشجوی دکتری انرژی دانشگاه فلورانس ایتالیا

تیم آمریکا, تیم کانادا, مشاور

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه کنکوردیا، کانادا

تیم اروپا, مشاور

دانش آموخته فوق لیسانس زیست پزشکی از دانشگاه برگن نروژ

تیم آمریکا, تیم اروپا, مشاور

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه فناوری میشیگان، امریکا

فهرست