علی حمزه

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی معدن و نفت در دانشگاه پلی‌تکینک تورین، ایتالیا
  • فوق لیسانس ژئو فیزیک دانشگاه علوم و تحقیقات
  • لیسانس فیزیک دانشگاه علوم و تحقیقات
فهرست