آزاده طهماسبی

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه فناوری میشیگان، امریکا
  • دارنده پذیرش فوق لیسانس از دانشگاه دانشگاه ماستریخت، هلند
  • لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
فهرست