حامد شعبانی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه کنکوردیا، کانادا
  • دارنده‌ی پذیرش از دانشگاه ایالتی فلوریدا، امریکا
  • فوق لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه فردوسی مشهد
  • لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
فهرست