مائده چاووشی

دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه ایی‌پی‌اف‌ال سوئیس
  • دارنده پذیرش از دانشگاه ایلینوی، امریکا
  • فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تهران
  • لیسانس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
فهرست