شایان مقدم

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه نیوبرانزویک کانادا
  • دارنده‌ی پذیرش فوق لیسانس از دانشگاه پلی‎تکنیک تورین، ایتالیا
  • لیسانس مهندسی شیمی و نفت از دانشگاه صنعتی شریف
فهرست